GRANULISANA ĐUBRIVA

Renovation Fuerza - 25 i 600kg

Renovation Fuerza je granulisano kompleksno osnovno đubrivo, namenjeno ishrani svih vrsta useva. Odlikuje ga ravnomeran raspored elementara u svakoj granuli kako bi odgovorio na sve potrebe biljaka za hranivima.

SAZNAJTE VIŠE

Biofuerza - 30kg i 600kg

Organia Biofuerza je peletirano organsko NPK đubrivo bazirano na prekursorima razvoja mikroorganizama s ciljem unapređenja fizioloških procesa koji utiču na prinos i obezbeđuju organsku i ekološki prihvatljivu proizvodnju.

Upisan u Listu sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji.

SAZNAJTE VIŠE

TioNamm - 25 i 1.000kg

Tionamm je sporootpuštajuće granulisano azotno đubrivo u amonijačnom obliku sa dodatkom sumpora. Karakteriše ga veoma nizak pH (1,5) i izuzetno visoka rastvorljivost u vodi što omogućava primenu i fertigacijom.

SAZNAJTE VIŠE

Solferro - 25 i 1.000kg

Solferro je inovativna formula italijanskog proizvođača mineralnih đubriva Siriac. Predstavlja kombinaciju hraniva naročito efikasnih na povrću, voću i vinovoj lozi, ali se primena preporučuje i na žitaricama, krmnom bilju i leguminozama. Solfero poseban efekat postiže na karbonatnim zemljištima sa visokom pH vrednošću i sprečava pojavu hloroze.

Upisan u Listu sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji.

SAZNAJTE VIŠE

TEČNA ĐUBRIVA

Rhizoactive - 5 i 20 litara

Rhizoactive je tečni organski fiziološki aktivator klijanja, sa visokim sadržajem enzima, aminokiselina, karboksilnih kiselina i sa patentiranim dodatkom Efisoil. Efisoil stimuliše bolje ukorenjavanje biljaka, aktivira mikroorganizme u zoni korena, formira stabilne helate i pospešuje usvajanje hraniva iz zemljišta.

SAZNAJTE VIŠE

Vital Power Phos - 1, 5 i 20 litara

Vital Power Phos je tečno organomineralno đubrivo, koje predstavlja novu generaciju 3-4 puta efikasnijeg, rastvorljivog, organskog fosfora sa dodatkom humina i ugljenih hidrata. Stimuliše bolje ukorenjavanje i brz početni porast svih useva, deluje na nižim temperaturama i na svim tipovima zemljišta dok je fosfor usvojiv više od 80%.

SAZNAJTE VIŠE

Black Up - 20 litara

Black Up je visoko efikasan organski bioaktivator i oplemenjivač zemljišta sa visokim sadržajem organskih kiselina. Namenjen je poboljšanju rasta biljaka i boljem iskorišćenju hraniva iz zemljišta i đubriva. Može se koristiti u organskoj i ekološki prihvatljivoj proizvodnji.

Upisan u Listu sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji.

SAZNAJTE VIŠE

Vital Power Magnum - 1, 5 i 25 litara

Vital Power Magnum je visoko energetski tečni biostimulator koji pospešuje cvetanje i zametanje plodova. Obezbeđuje sve neophodne mikro i makro elemente kada biljka ima najveću potrebnu za njima.

SAZNAJTE VIŠE

Vital Power Calcio - 1, 5 i 25 litara

Vital Power Calcio je specijalno tečno đubrivo na bazi kalcijuma, aminokiselina i bora. Aminokiseline imaju ulogu nosača kalcijuma i omogućavanju njegov brz transport kroz biljku i efikasno usvajanje.

SAZNAJTE VIŠE

Zoberaminol 1, 5 i 20 litara

Zoberaminol je tečno organomineralno đubrivo i biostimulator sa visokim sadržajem l-aminokiselina, dobijenih dvostrukom enzimskom hidrolizom, koje biljci u vrlo kratkom periodu obezbeđuju neophodna hraniva, utiču na brži razvoj korena i helatiranje katjona.

SAZNAJTE VIŠE

Kuality - 1, 5 i 20 litara

Kuality je mikrokapsulirano tečno organomineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i ne sadrži nitrate, sulfate, hloride i karbonate. Može se kombinovati sa VP Calcio.

Upisan u Listu sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji.

 

SAZNAJTE VIŠE

Maspic 71 - 1 i 5 litara

Maspic 71 je pokretač imunog sistema biljaka u borbi protiv bolesti i povećava njihovu otpornost u stresnim uslovima. Predstavlja specijalno tečno đubrivo bazirano na posebnoj formuli sistemičnog usvajanja visoko koncentrovanog fosfora i njegove translokacije u biljci.

SAZNAJTE VIŠE

Vital Power Copper - 1 i 5 litara

Vital Power Copper je jedinstvena formulacija tečnog bakra. Koristi se kao izvor neophodnog bakra kada treba unaprediti disanje i fotosintezu biljaka u cilju pokretanja sinteze polifenola i fitoaleksina kao prirodnih odbrambenih prekursora. Može se kombinovati sa Kuality.

Upisan u Listu sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji.

SAZNAJTE VIŠE

Vegazin

VEGAZIN je namenjen za povećanje odbrambene sposobnosti biljaka od biotičkih i abiotičkih stresova. Cink i mangan se lako asimiliraju preko lista ili korena, obezbedjujući biljci neophodnu energiju da se odupre biotičkom stresu, čineći proizvodnju manje podložnom spoljnim napadima i povećavajući odbranu od patogena, sa dodatnim efektima insekticidnog, repelentnog i fumigacionog delovanja.

SAZNAJTE VIŠE

Zoberaminol Ecologico

ZOBERAMINOL ECOLOGICO je visoko koncentrovana formulacija slobodnih L-aminokiselina visoke čistoće namenjenih za folijarnu aplikaciju ili putem korena. Ekološki biostimulator koji poboljšava prinos i kvalitet useva. ZOBERAMINOL ECOLOGICO je dozvoljen za primenu u organskoj poljoprivredi.

SAZNAJTE VIŠE

VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Topiron wg Microquel - 5kg

Topiron je mikrogranulisano vodotopivo organomineralno đubrivo sa 6% vodorastvorljivog gvožđa (Fe), kompleksirano SLHA molekulima, vrlo efikasno u korekciji hloroze gvožđa preko korena.

Upisan u Listu sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji.

SAZNAJTE VIŠE

Micro Quel Cuaje - 5kg

Micro Quel Cuaje je đubrivo sa visokim sadržajem fosfora kao ključnog elementa u fazi formiranja cvetnih pupoljaka i bora kao ključnog elementa u fazama zametanja, formiranja i razvoja plodova.

SAZNAJTE VIŠE

Agrisol 0-0-51 - 25kg

Agrisol 0-0-51 je vodotopivo đubrivo na bazi kalijum sulfata, 99,9% rastvorljivo u vodi, prilagođeno voćarskim i povrtarskim kulturama. Poboljšava obojenost plodova i povećava sadržaj suve materije u plodovima.

SAZNAJTE VIŠE

Agrisol Plus - 25kg

Agrisol Plus je linija vodotopivih đubriva sa dodatkom aminokiselina i mikroelemetnima u helatnom obliku. 100% rastvorljivo u vodi, prilagođeno povrtarskim i voćarskim kulturama i pogodno za primenu u različitim fenofazama. Ne sadrže hlor (Cl) i natrijum (Na).

SAZNAJTE VIŠE

Foliarel B - 15kg

Foliarel B je vodotopivo đubrivo koje se primenjuje folijarno i namenjeno je korekciji nedostatka bora. Bor kao jedan od esencijalnih mikroelemenata, pozitivno utiče na sintezu i transport ugljenih hidrata u biljkama, ćelijsku deobu i formiranje ćelijskog zida, kao i na sintezu proteina i lipida.

SAZNAJTE VIŠE

Sulfopro

Sulfopro je elementarni sumpor sa visokom koncentracijom aminokiselina. Sinergija između komponenata sadržanih u SULFOPRO daje sumporu veću efikasnost od standardnog sumpora, pojačavajući njegove funkcije i usporavajući proces sublimacije, stvarajući trenutni i produženi efekat delovanja.

SAZNAJTE VIŠE

Pošaljite nam upit